Godsdienstonderwijs

Hand erop!

 

We maken in deze eerste weken van het nieuwe schooljaar afspraken met elkaar tijdens de lessen: Goed van start.

In diverse groepen starten ook nieuwe leerlingen die onze school, de groep, de "cultuur" , de afspraken,

enz. nog moeten leren kennen. Ze moeten zich aanpassen aan ons en wij aan hen. We moeten elkaar leren

kennen en vertrouwen. Bij veel van deze dingen geef je een hand: welkom, ik neem je mee, ik help je,

we maken afspraken....

Vandaar het thema: hand erop!

 

Op de kalender zie je iedere dag een hand. Er staan geen data op de kalender, zo kun je zelf bepalen of je

er iedere dag één doet en hoe lang je er mee werkt. Bij iedere hand kun je samen met de kinderen

nadenken en praten:

* wat doet de hand

* wanneer gebruik je zo'n gebaar

* wat kunnen wij er mee doen

Op enkele dagen zie je ook een hand met een knutselidee, wellicht bruikbaar in de eerste weken of later.

  

Week 1: De tien geboden

We maken afspraken en geven elkaar een hand: zo bekrachtig je een afspraak! God maakte ook afspraken

met ons, die afspraken zijn van lang geleden, maar gelden nog steeds, voor iedereen op de wereld!

 

Deuteronomium 4 vanaf vers 39

Tien geboden van God - eenvoudig geschreven      (Bijbeltekst)

Liedjes:

 

Hou je aan de regels

Tien woorden rap - Kom zing mee

 

Week 2: Ja is ja , nee is nee:

Wat je belooft: je hebt je woord en je handdruk gegeven, moet je ook doen!

Mattheüs 5:  17-19

Mattheüs 21: 28-32

Liedje:

Ja is ja nee is nee

 

Week 3:  Handen heb je om te geven

Wat je nog meer met handen kunt doen. Hoe gaan we met onze naaste om.

Mattheüs 25: 31-46

gedicht  "Handen"  van Toon Hermans

Liedjes:

Handen heb je om te geven

Hand en voet

Kijk eens om je heen

  

Week 4: Een parel in Gods hand

Gods hand houdt ons vast, Zijn hand leidt ons, helpt ons.

Marcus 10: 13-16

Liedjes:

Een parel in Gods hand     Elly en Rikkert

Zoals klei in de hand van de pottenbakker

 

 

Sinds vorig schooljaar werken we thematisch met godsdienst.

Deze projecten worden voorbereid door de godsdienstcommissie, bestaande uit meester Ruben, juf Tamar, juf Marja en juf Margriet.

 

 

De afgelopen weken hebben we over Daniël verteld n.a.v.  " bibbers in je buik". Dit is het thema van de Christelijke Kinderboekenweek.

Deze week is Jona aan de beurt.

Na de herfstvakantie starten we met David en Golaith n.a.v. de Gezin-school-kerkdienst op 12 november a.s.