Gezin-school-kerkdienst

Vandaaag is er in de Christelijkn Gereformeerde kerk, de Mozeskerk en de Nederlands Hervormde Kerk (Kerkplein) een kerkdienst waar we als school in de voorbereiding aan hebben samen gewerkt.