Dankdag2017

Op woensdag 29 november vierden wij Dankdag. Thema was: "Wat een plaatje"

Voor de dankdagviering hebben we de kinderen een opdracht meegegeven voor thuis:

Maak een foto van iets waar je heel dankbaar voor bent. Dat kan natuurlijk van alles zijn: Een vriend, een zusje of broer, de ouders, een huis, een huisdier, de natuur enz.

Er zijn heel wat foto's binnengekomen en het was een mooie viering.

Hier een collage van diverse foto's van groep 1/2 MM.