KerstWens

Namens het team van 't Honk wensen wij u fijne kerstdagen en een mooi en inspirerend 2018.

 

Er is een kind geboren

Het lijkt zo heel gewoon

Maar God zond engelenkoren

Om te vertellen van zijn Zoon

 

Er is een kind geboren

Geloof en jij zult leven

Dit kind de Zoon van God

Wil jou het geven