Positief ventilatierapport

Net als alle andere schoolgebouwen is ook 't Saamdeel gecontroleerd op ventilatie.

Hieruit blijkt dat dit voor onze school in orde is.

U kunt het rapport hier geheel bekijken.

Ook staat het bij 'downloads' onder het kopje 'Voor ouders'.