Groep 0/1 S

Vanaf maandag 4 februari is juf Selina gestart met een 4e kleutergroep.

Op deze manier zorgen we ervoor dat de huidige drie groepen niet te groot worden.

Groep 0/1 S zit tijdelijk in het speellokaal. De twee extra lokalen die we voor begin januari hadden aangevraagd bij de gemeente Kapelle zijn helaas nog niet geleverd, maar we wilden niet langer wachten met het opstarten van de 4e groep.

Zodra de extra lokalen geplaatst zijn (op het basketbalveld tegenover de school), zal juf Selina met haar klas naar het dichte lokaal in ons gebouw gaan en zal groep 1/2 M/E naar het nieuwe lokaal gaan.

Op dit moment werken we aan het thema "Kikker in de kou".

We maken vele leuke opdrachten rondom dit thema. Zo ontwerpen we een trui voor Kikker met stof of papier. In de schrijfhoek maken we een venndiagram over koude en warme woorden met plaatjes. Een venndiagram bestaat uit twee overlappende cirkels.
Elke cirkel staat voor een onderwerp. In de overlap staat wat het zelfde is voor de twee onderwerpen. Buiten de overlap staat wat alleen geldt voor dat onderwerp.  Lucca en Boaz deden dit heel goed!!