Groep 1/2 M/C

Op maandag en dinsdag werkt juf Cobi van de Vrie.

Op woensdag, donderdag en vrijdag werkt juf Margriet Kloosterman

Leuk dat u een kijkje neemt bij groep 1/2 M/C.

 

Onze groep heeft 2 juffen.

Onze gezellige groep bestaat nu uit 21 kinderen. Maar binnenkort komen er nog 2 kinderen bij.

 Wat doen wij nu tijdens een schooldag?

  • we doen kiezen en werken m.b.v. een digikeuzebord. De kinderen kiezen met een kaartje een activiteit uit. 
  • we vertellen mooie bijbelverhalen en zingen daar liedjes bij.
  • we gaan 2 x per dag buitenspelen
  • op woensdag hebben we gym
  • ook muziek mag niet ontbreken
  • en natuurlijk doen we ook rekenen en taal. Zo leren we bijv. de letter van de week. Of we doen samen een rekenspelletje in de kring.
  • en heel belamgrijk is ook de sociaal-emotionele lessen. Dit doen we aan de hand van Kwink. 

Bij de start van het nieuwe schooljaar staat groepsvorming centraal en we maken samen afspraken.

Op één van de foto's maken de kinderen kennsi met elkaar en stellen bijv. de vraag: "wat is je lievelingsdier/of kleur. Heb je broertjes of zusjes? Wat zijn je hobby's. 

 

We zijn nu net gestart met het thema 112. Zo hebben we een SEH-hoek, een politiehoek een een brandweerhoek. Een heel succes onderwerp voor de kinderen en ze zijn er ook enthousiast mee aan de slag gegaan.