Groep 3

Welkom in groep 3!

 

Wij zijn een gezellige groep met 31 kinderen.

Onze juffen zijn juf Wanda, juf Selina en juf Saskia.

‘s Ochtends gaan we na de kring werken. De ene helft van de klas krijgt instructie van lezen of rekenen en de andere groep gaat thematisch werken. Dat houdt in dat we spelenderwijs aan de doelen van lezen, rekenen en schrijven werken.

 

Zo kun je:

- in de beweeghoek woorden springen en lezen

- in de taalhoek een boek lezen waarbij je een gebeurtenisketting maakt

- in de rekenhoek spelletjes doen en werken op de tablet

- in de kleine themahoek een verhaal uitspelen

- in de grote themahoek een rollenspel doen

- in de schrijfhoek letters oefenen bv. door deze te grabbelen en vervolgens op te schrijven.

 

Ook maken we een knutselwerkje voor de themahoek of werken we op de tablet met het computerprogramma van Veilig Leren Lezen.

 

Voor de herfstvakantie hebben we over de dierenwinkel gewerkt, op dit moment is het thema het ziekenhuis.

 

Als het pauze is geweest draaien we de groepen om en gaat de andere groep thematisch werken. Soms hebben we ‘s middags ook thematijd, maar we krijgen ook gym, godsdienst, sociaal-emotionele vorming en muziek.