Groep 5

Welkom bij groep 5!

 

Wij zijn een groep lieve, enthousiaste kinderen die heel goed en  hard kunnen werken.

Wij hebben twee juffen: op maandag en vrijdag juf Petra en woensdag t/m donderdag juf Carolien.

Naast het werken in de klas, zoals bij rekenen, taal en spelling, technisch lezen, begrijpend lezen, aardrijkskunde, geschiedenis enz. kunnen we ook goed samenwerken of in groepjes werken aan opdrachten op het leerplein en soms zelfs ook buiten.