Groep 5

In de gezellige groep 5 zitten 29 kinderen.

Op maandag, dinsdag en woensdag staat juf Tamar voor de groep.

Op donderdag en vrijdag juf Carolien.

Maandag t/m donderdag is juf Chiara er ook.

Zij geeft ook veel lessen omdat we de groep op veel momenten splitsen om zo doelgerichter les te kunnen geven. Hierdoor hebben we meer tijd voor het individu. In groep 5 wordt voortgebouwd op de vaardigheden die in groep 4 zijn aangeleerd. Vooral het lezen krijgt in groep 5 extra veel aandacht, aangezien een goede leesvaardigheid voor elk vak van groot belang is. Alle ouders hebben in september een presentatie inclusief een filmpje ontvangen als alternatief voor de ouderavond die dit jaar helaas niet door kon gaan vanwege corona. In deze presentatie is nog veel meer informatie over groep 5 te lezen.