Groep 5

Welkom bij groep 5!

 

Wij zijn een groep lieve, enthousiaste kinderen die heel goed en  hard kunnen werken.

Wij hebben twee juffen: op maandag, dinsdag en woensdag juf Renny  en op donderdag en vrijdag juf Carolien.

 

Aan het begin van het schooljaar hebben we met elkaar afspraken en regels gemaakt over hoe wij met elkaar om willen gaan en er samen voor kunnen zorgen dat er een goede sfeer is in onze groep.

Naast het werken in de klas, zoals bij rekenen, taal en spelling, technisch lezen, begrijpend lezen, aardrijkskunde, geschiedenis enz. kunnen we ook goed samenwerken of in groepjes werken aan opdrachten op het leerplein en soms zelfs ook buiten.