Groep 6

Dit jaar bestaat groep 6A uit 21 kinderen, 2 juffen en 1 stagemeester.
Tijdens de start van het schooljaar hebben we ontdekt dat we een groep zijn met veel verschillende talenten, hobby’s en interesses!

In de lessen hebben we gezien dat we deze talenten goed kunnen gebruiken bij allerlei opdrachten en vakken op school. We hebben bijv. een heleboel beeld knappe, beweeg knappe en muziek knappe kinderen (zie foto’s).

Dit jaar werken we voor het eerst, bij een groot deel van de vakken, digitaal.
We doen dit bij rekenen, taal, spelling en topografie. Bij Engels, aardrijkskunde en geschiedenis werken we ook regelmatig digitaal.

 

Bij geschiedenis hebben we gewerkt over de watersnoodramp. We maakten in groepjes muurkranten digitaal of op papier. Iedereen koos een eigen onderwerp wat te maken had met de watersnoodramp en ging op onderzoek uit.
De kinderen hebben hun eigen onderwerpen uitgewerkt en daarna een presentatie voorbereid. Hierdoor leerden we ook nog van elkaar!

 

De afgelopen periode hebben we in de groepen zes, met de muziekvereniging Ons genoegen, muziek leren maken. Ieder kind had een zelfgekozen muziekinstrument. Tijdens de lessen hebben de kinderen geoefend om een optreden voor te bereiden.
We hopen dat we het optreden snel aan andere groepen kunnen laten zien.

Na de herfstvakantie zijn we gestart met ateliers in onze eigen groep!
Iedere week krijgen de kinderen les in drama, muziek, beeldende vorming of cultureel erfgoed!

Groetjes van groep 6,

Juf Carolien, Meester Sven en Juf Selina.