Groep 6B

Welkom in groep 6B!

Onze groep bestaat uit 26 leuke en lieve leerlingen.
Juf Tamar is er iedere dag. Naast juf Tamar krijgen wij ook weleens les van meester Ruben, juf Addy en juf Selina, de meester en juffen van groep 6A. Dit komt doordat wij veel met groep 6A samenwerken.

Bij rekenen, spelling en technisch lezen werken wij op niveau. Hierdoor kunnen de meester en juffen ons nog beter helpen.
Ook met aardrijkskunde en geschiedenis werken wij met groep 6A samen. Hierbij kijken de meester en juffen onder andere naar de talenten van de kinderen. De opdrachten die hierbij horen zijn altijd gekoppeld aan de doelen uit de methode.