Groep 7

Hallo allemaal,
Wij zijn goed gewend in groep 7. Het is wel hard werken hoor! We zijn dit schooljaar gestart met het werken op chrome-books. Iedere morgen oefenen we hierop voor rekenen, taal en spelling. We leren over oppervlakte en omtrek en maken keersommen en staartdelingen. We weten nu wat de directe en indirecte rede is en kennen het werkwoordelijk gezegde.
Natuurlijk is er ook tijd om dingen te leren zonder computer: bij geschiedenis schreven we een brief. We deden alsof we zelf een soldaat waren in de eerste wereldoorlog en we schreven naar onze familie of vrienden.
Soms werken we alleen, vaak ook samen, want samen weet je meer en kun je van elkaar leren. Ook werken we in groepjes: knopen leggen, morsen en seinen, muzieknoten op de piano of we helpen elkaar bij gymnastiek.
Koos de vuilnisman kwam langs en vertelde ons nog weer een keer over het belang van het scheiden van afval. Uit onze groep zitten er nu vijf kinderen bij de milieupolitie om te zorgen dat onze school en het plein netjes schoon blijven. 
In de leerlingenraad van onze school zitten ook twee kinderen uit groep 7. Aan hen kunnen we al onze ideeën en wensen kwijt. Zij bespreken die dan met de raad en de directrice.
Inmiddels is de kinderboekenweek geweest. Het was erg leuk. We deden ook mee aan de voorleeswedstrijd en de winnaar van de school zit in onze klas!
Groetjes van groep 7
Juf Jeannette, juf Marja en stagejuf Jorina