Gezonde school

Onze school is gezond!

 

Onze school heeft het landelijke vignet Gezonde School behaald! Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. En dat doen wij!

 Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij  belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Dit schooljaar bieden we onze kinderen 3 keer per week gratis schoolfruit aan vanuit het EU-schoolfruit-programma. 

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het thema “Sociaal-emotionele ontwikkeling”. Hiervoor zetten we de volgende activiteiten in:

-er is een leerlingvolgsysteem

-we betrekken ouders bij het in kaart brengen van de onderwijsbehoeften

-iedere leerkracht houdt kindgesprekken met alle leerlingen

-ieder kind heeft talenten, en dit wordt gevisualiseerd per kind in de klas

-we werken met een portfolio, waarin de ontwikkeling van ieder kind zichtbaar is

-er is een leerlingenraad: we praten met leerlingen

-we hebben een pestprotocol

 Het vignet Gezonde School is een initiatief van twintig landelijke gezondheidsorganisaties. Wilt u meer weten over het vignet Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.