Missie en visie

Missie

In samenwerking met ouders stimuleren wij leerlingen het beste uit zichzelf te halen. We doen dit om onze leerlingen zo optimaal mogelijk voor te bereiden op de toekomst. Ieder kind krijgt bij ons de ruimte om zijn of haar talenten te ontdekken. Onze leerkrachten coachen hen bij de verdere ontplooiing hiervan. Volgens eigentijds christelijk onderwijs en met behulp van moderne leermiddelen, begeleiden wij ieder kind bij zijn/haar individuele leerproces. Wij realiseren dit in een open, warme en veilige leeromgeving, waarin samenwerking, wederzijds respect en een goede sfeer altijd voorop staan.

 

Visie

  • 't Honk is een open christelijke basisschool met een goede sfeer, waar leerlingen, team en ouders zich thuis voelen, en waar iedereen welkom is;
  • We werken toekomstgericht, met eigentijdse leermiddelen, gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek;
  • We hebben oog voor talenten en verschillen: ieder kind is uniek;
  • 't Honk haalt het allerbeste uit de leerlingen naar boven;
  • Onze school is een lerende organisatie, waardoor wij kwalitatief goed onderwijs bieden.
  • 't Honk werkt volgens een uitgekiend zorgplan, waardoor Passend Onderwijs mogelijk wordt gemaakt voor onze leerlingen;
  • We zien de ouders als partner, we gaan samen voor goed onderwijs. 

In de mindmap boven aan de pagina is onze missie en visie visueel gemaakt. 

Een nog uitgebreidere beschrijving vindt u in de schoolgids.