Gezonde school

Onze school is gezond

 

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

 Zo zorgen wij voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat WELBEVINDEN. Hiervoor worden de volgende activiteiten ingezet. Wij zorgen voor een goed pedagogisch klimaat, geven als leerkrachten het goede voorbeeld  en zijn dit schooljaar met de hele school gestart met een nieuwe methode voor Sociaal Emotioneel Leren.

Het streven van ’t Honk is om van iedere leerling een “Honkie” te maken.

Een “Honkie” is een leerling die:

  • Zelfvertrouwen heeft, weerbaar en veerkrachtig is.

  • Eigen gevoelens (er)kent en die van anderen en hier mee om weet te gaan.

  • Beslissingen kunnen nemen en keuzes kunnen maken die goed zijn voor zichzelf en de ander

  • Kunnen samenspelen en samenwerken

  • Humor hebben, positief zijn en complimenten kunnen geven en ontvangen en die houden van zichzelf

Naast het vignet 'Welbevinden' hebben we ook het vignet 'Milieu en natuur'.


Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.