Godsdienstonderwijs

Sinds vorig schooljaar werken we thematisch met godsdienst.

Deze projecten worden voorbereid door de godsdienstcommissie, bestaande uit meester Jan, juf Marja, juf Margriet en juf Angela.

 

 

 

Dank U dat we weer samen hier zijn

Dank U voor weer een heel nieuw jaar

Dank U dat we weer mogen leren en spelen met elkaar.

 

Het thema voor de komende periode is: God is een vriend voor jou!

We volgen de verhalen van Daniël.

Daniël die met zijn volk naar een ander land moet. Hij gaat wonen in het paleis van Koning Nebudkadnezar. Hoe zal het met hem gaan?

 

 

 

 

 

Woensdag 28 november is het dankdag. We willen die dag een collecte houden. De opbrengst gaat mee met familie van der Klooster (Sipho groep 4a en Sieb (groep 7b). Zij gaan in de kerstvakantie naar Afrika, ze brengen daar een bezoek aan het weeshuis waar Sipho heeft gezeten. Ze hebben in dit weeshuis dringend behoefte aan nieuwe schoenen voor de kinderen die daar zitten. Ouders krijgen in de week voorafgaande aan dankdag een brief met uitleg en we vragen de kinderen op dankdag geld mee te nemen.

 

Het verhaal dat op deze dag centraal staat is "Zacheus". Hij werd door iedereen vermeden maar Jezus zag hem. Hij was zo dankbaar dat al zijn rijkdom niet meer belangrijk was. Hij deelde dit nu met de mensen.

 

Een mooi lied hierbij is: Zacheus, een tollenaar.