Godsdienstonderwijs

Sinds vorig schooljaar werken we thematisch met godsdienst.

Deze projecten worden voorbereid door de godsdienstcommissie die bestaat uit een aantal leerkrachten.

 

 

We zijn het nieuwe schooljaar gestart met de Schepping en hoe het verder gaat met Adam en Eva. 

Toen kwam het bekende verhaal van de ark van Noach aan bod. Daarna de toren van Babel. 

Daarna hebben we de verhalen rondom Abraham verteld.

Abraham die alles opgeeft en God volgt. Hij maakt de reis naar een voor hem onbekend land. Maar het mooiste is dat hij vertrouwt op God. 

Na Abraham zijn we verder gegaan met Izaak, de zoon van Abraham en zijn zonen Jacob en Esau. Na de herfstvakantie kam het verhaal van Koningin Ester aan de beurt.

In de week van 4 t/m 8 november staat het verhaal van Mozes en de brandende braamstruik centraal. 

Daarna komt het bekende verhaal van Jona aan de beurt.

Hierbij treft u diverse liedjes aan over genoemde bijbelverhalen.

Voor de Gezin-school-kerkdienst van 10 november a.s. staat het verhaal van Mozes en de brandende braamstruik centraal.

Het thema is "Wonder boven wonder". 

De liedjes die de kinderen zingen op school en in de kerken zijn:

Overal zijn wonderen en wie is jouw God.

 

De diensten zijn in de Mozeskerk, de Christelijk Gereformeerde Kerk en Nederlands Hervormde kerk te Kapelle.

De diensten beginnen om 10 uur.