Kernwaarden, missie en visie

Kernwaarden

't Honk heeft als basis de volgende kernwaarden: talentontwikkeling, kindgericht, verantwoordelijkheid, samenwerken en veilige sfeer. Hierop is onze missie en visie gebaseerd. Deze kernwaarden zijn zichtbaar en merkbaar in onze school.

 

Missie

Het team van CBS ‘t Honk richt zich voor haar kinderen op een evenwichtige ontwikkeling van hoofd, hart en handen. Dit doen we door hen in een veilige en uitdagende leeromgeving de basiskennis en basisvaardigheden te leren die zij nodig hebben voor nu en in de toekomst. We stimuleren de kinderen samen te werken én eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Ons christelijk onderwijs heeft als doel dat kinderen uitgroeien tot sociaal verantwoordelijke wereldburgers.

 

 Visie (strategische keuzes voor 2019-2023)

  • We willen meer evenwicht realiseren tussen leren met hoofd, hart en handen door aandacht te besteden aan ‘handen en handelen’, waarbij we gebruik maken van Meervoudige Intelligentie, thematisch werken, spelend en ontdekkend leren, samenwerkend leren
  • De basiskennis- en vaardigheden die het kind nodig heeft voor nu en in de toekomst willen we realiseren door goed zicht te hebben/krijgen op het leerpotentieel en het kind te volgen in zijn/ haar ontwikkeling met inzet van formatief evalueren.
  • De sterke aspecten pedagogisch klimaat, teamsfeer en collectieve verantwoordelijkheid voor de kwaliteitscultuur willen we behouden door een verantwoord aannamebeleid van leerlingen die antwoord bieden aan bedreigingen zoals onvoldoende uiting kunnen geven aan passend onderwijs / ruimtegebrek gebouw.
  • Kinderen groeien uit tot sociaal verantwoordelijke wereldburgers, Hiervoor willen we bij de kinderen een attitude te ontwikkelen gericht op verantwoordelijkheid dragen voor het eigen leerproces, de directe omgeving, het eigen welbevinden en dat van de andere(n).
  • De professionals van ’t Honk maken onderdeel uit van een lerende organisatie. Ze willen de komende vier jaar samen op zoek  gaan naar de impact van het leren zoals zij dat samen verzorgen, deze te onderzoeken, te evalueren en door elkaar en de leerlingen op basis van de uitkomsten feedback te geven.

Een nog uitgebreidere beschrijving vindt u in de schoolgids.