Oog voor talent

‘t Honk richt zich op een brede en diverse ontwikkeling van hoofd, hart en handen, waarbij we oog hebben voor en aansluiten bij de diversiteit van de wereld om ons heen.

‘t Honk creëert een betekenisvolle en motiverende speel- en leeromgeving waarin iedere leerling ruimte krijgt en zich veilig voelt. De leeromgeving komt tot stand door samenwerking en verbinding met cultuur, sport en muziek. In deze gezonde, binnen en buiten leeromgeving, is er ruimte om eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

We maken gebruik van meervoudige intelligentie want ieder kind is knap op zijn of haar manier.

Stimuleren en ontdekken van talenten doen we o.a. door deelname aan de jaarlijkse Techniek Challenge

Hart voor het kind

’t Honk is een christelijke basisschool met hart voor het kind. We willen ieder kind een goede start geven voor een toekomst zodat ze kunnen uitgroeien tot  een verantwoordelijke wereldburger, die zich sociaal verbonden voelt met de wereld om zich heen.

Iedere morgen begroeten de juffen en meesters het kind zodat ze ‘gezien’ zijn en zo sluiten we de dag ook weer af. We monitoren het welbevinden van het kind door middel van kindgesprekken en tevredenheidsmetingen. We hebben het vignet ‘Gezonde school-thema welbevinden’ ontvangen voor onze aandacht hiervoor.

Leren Zichtbaar Maken

’t Honk maakt het leren en de ontwikkeling van de leerling zichtbaar voor de leerling en zijn omgeving, waarbij we ons richten op groei van kennis, houding en vaardigheden.

Leren Zichtbaar Maken (LZM) betekent dat leerlingen weten wat ze aan het leren zijn. Het leren voor een cijfer of een toets is minder relevant. De leerlingen leren voor hun volgende stap. “Waar ga ik heen?”, “Hoe sta ik er voor?”, “Wat is mijn volgende stap?” Dit doen wij om kinderen voor te bereiden op een leven lang leren. Vanuit het onderzoek van John Hattie focussen wij op 7 belangrijkste kenmerken die een sterk positief effect hebben op het leren. We noemen dit in de praktijk de 7 kenmerken van een goede leerling

– ik kan mij concentreren

– Ik kan mijzelf verbeteren

– Ik geef niet op

– Ik maak fouten

– Ik kan samenwerken

– Ik geniet van het leren

– Ik ben nieuwsgierig

In de praktijk zien we dit terug in de (leer)taal die we gebruiken in de klas, in ons leerlingvolgsysteem, in het evalueren van onze impact op het leren van onze leerlingen en in onze focus op de “groei-mindset”.

Competentie, relatie en autonomie

Geef kinderen de vrijheid waar zij verantwoordelijheid voor kunnen nemen.