Het hele schooljaar kunnen kinderen bij ons worden aangemeld en ingeschreven. Hiervoor kun je contact opnemen met Margreet Wabeke via tel. 0113 330262 of via de pagina Kennismaken. Je ontvangt dan een uitnodiging voor een gesprek en rondleiding door de school. De definitieve inschrijving gaat via een inschrijfformulier. Deze ontvang je na het kennismakingsgesprek via de mail, of, indien gewenst, op papier via de directeur.

Ongeveer 6 weken voordat jouw kind 4 jaar wordt nodigen we je uit voor een intakegesprek. We leggen dan alles uit over de start op ’t Honk. Het kind dat nieuw komt in de startgroep mag enkele weken voordat het 4 jaar wordt komen wennen. Als ouder/verzorger kun je de eerste keer meekomen, als je dat graag wil. Op deze manier kunnen je kind en jij alvast wat indrukken opdoen. De tijden waarop dit gebeurt, vinden plaats in overleg met de leerkracht.

Deskundig en goed doortimmerd onderwijs

een ouder in de tevredenheidsmeting van 2023