Onderwijs

Wat wij belangrijk vinden in het onderwijs aan onze leerlingen, staat beschreven bij de missie en de visie. Als u onze school binnenloopt moet u dat ook terug kunnen zien.

Als de kinderen 's morgens op school komen, begroeten de leerkrachten ieder kind. Dit geeft aan dat ieder kind er mag zijn, en dat ieder kind welkom is.

De start van de dag is voor alle kinderen en hun leerkracht een vorm van ONTMOETEN, en dat vinden we belangrijk. Lief en leed wordt gedeeld, en het programma van de dag wordt doorgenomen.

De dag heeft afwisselende momenten: een klassikale instructie van een rekenles, waaraan iedereen deelneemt, wordt vervolgd met een oefenmoment in kleine groepjes. Daarna gaan de leerlingen individueel aan het werk, of krijgen ze extra uitleg van de leerkracht als ze dat nodig hebben. Samenwerken in groepen is ook terug te zien als kinderen aardrijkskunde of geschiedenis verwerken. Daarnaast is volop aandacht voor de creatieve ontwikkeling van ieder kind. We maken daarbij gebruik van onze leerpleinen, waar de kinderen zelfstandig kunnen werken. 

Bij de leerlingen in groep 1 en 2 wordt spelen en leren gecombineerd. In een uitdagende leeromgeving worden activiteiten aangeboden op het leerplein die goed zijn voor de brede ontwikkeling van het kind.

Ieder kind heeft talenten, en dit geven we vorm door te werken met Meervoudige Intelligenties. 

We willen zoveel mogelijk uit onze leerlingen halen wat erin zit. Voorwaarde is wel dat ieder kind met plezier naar school komt, en school ervaart als een veilige basis.

We zijn trots op ons vignet "Gezonde school", wat we hebben gekregen voor een veilig schoolklimaat. Ook de onderwijsinspectie heeft dit als "goed" beoordeeld.

Onze slogan "Oog voor talent, hart voor het kind" dekt de lading van ons onderwijs. Hier gaan we iedere dag voor.