Cultuur

Wij vinden het als school belangrijk dat onze leerlingen kennismaken met brede talentontwikkeling.

We hebben een cultuurbeleidsplan en twee interne cultuur coordinatoren (juf Saskia en juf Jeannette) bewaken het proces en denken mee in de praktische uitvoering hiervan. In de groepen 1 en 2 is cultuur verweven met het aanbod op het leerplein en zijn er daarnaast lessen muzikale vorming en drama. In de groepen 3 tot en met 8 werken we met ateliers voor de culturele vakken.  De doorgaande lijnen zijn uitgewerkt voor drama, beeldende vorming, muziek en cultureel erfgoed. Inmiddels is juf Saskia specialist muziekonderwijs. Diverse leerkrachten hebben vanuit de cultuur- en muzieksubsidie hun kwaliteiten verder ontwikkeld met de hulp gespecialiseerde docenten.

Het KunstKabinet is een lesmethode, speciaal ontwikkeld om hoogwaardige kunst- en cultuureducatie te bieden aan het primair onderwijs. Van schitterende schilders tot prachtige posters, van kunstige kneders tot buitengewone bouwers en van listige liedjes tot tof theater. We besteden binnen onze thema's aandacht aan allerlei aspecten van kunst- en cultuur.

Zie voor meer informatie http://creativekidsconcepts.com/hetkunstkabinet/.

Mede door de muzieksubsidie werken we projectmatig aan muzikale vorming in samenwerking met onze partners: Muziekvereniging 'Ons Genoegen' uit Kapelle en De Zeeuwse Muziekschool.