Cultuur

Wij vinden het als school belangrijk dat onze leerlingen kennismaken met brede talentontwikkeling.

We hebben een cultuurbeleidsplan, en schooljaar 2018-2019  staat de uitvoering ervan als speerpunt in onze plannen. Met inzet van talenten van leerkrachten gaan we onze expertise uitbouwen op het gebied van drama, beeldende vorming, muziek en cultureel erfgoed.

Het KunstKabinet is onze nieuwste lesmethode, speciaal ontwikkeld om hoogwaardige kunst- en cultuureducatie te bieden aan het primair onderwijs. Van schitterende schilders tot prachtige posters, van kunstige kneders tot buitengewone bouwers en van listige liedjes tot tof theater. We besteden binnen onze thema's aandacht aan allerlei aspecten van kunst- en cultuur.

Zie voor meer informatie http://creativekidsconcepts.com/hetkunstkabinet/.

We hebben voor het huidige en het volgende schooljaar subsidie vanuit Impuls Muziekonderwijs, juf Saskia volgt haar opleiding tot muziekdocent.

In het voorjaar van 2019 starten we met cultuurateliers voor alle kinderen.

Deze extra impuls voor cultuur is mogelijk gemaakt door een subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie.