Early English

Breinkennis heeft aangetoond dat jonge kinderen gemakkelijk een tweede taal leren. Tevens wordt door toenemende digitalisering en globalisering het beheersen van de Engelse taal steeds belangrijker. We kiezen er op 't Honk dus bewust voor om structureel Engels te geven aan alle kinderen vanaf groep 1.

Het hoofddoel is communicatie, maar naarmate de leerlingen ouder worden, komt er meer grammatica bij.

We werken met de methode 'Groove.me'.

Spelenderwijs en met behulp van liedjes en popsongs ntwikkelen onze leerlingen hun Engelse taalvaardigheid.

 In groep 1-2 leren de kinderen Engels met Bobo, the rockstar! De liedjes zijn geanimeerd zodat kinderen ook goed kunnen zien waar Bobo over zingt. Kinderen kunnen al heel snel korte gesprekjes voeren en ze leren woorden en korte zinnetjes passend bij het thema. De woorden worden gevisualiseerd op de plaatjes bij het verhaal en in verschillende andere contexten: als praatplaat of als flashcard.

Kinderen komen de nieuwe woorden telkens op een andere manier tegen, zodat ze steeds beter worden onthouden. Daarnaast zijn er allerlei activiteiten om te oefenen: bijvoorbeeld memory en matchopdrachten op het digibord of leuke spelletjes in de kring of in tweetallen. Bij elk thema zijn er ook een aantal opdrachtjes waarmee de kinderen zelfstandig aan de slag kunnen. Een leuke manier om kleuters kennis te laten maken met Engels of een stevige start te geven voor vvto op school.

Groep 3-4: Engels leren met Okki

 Okki the DJ neemt de kinderen in groep 3-4 een stapje verder mee! De uitgangspunten vanuit de kleutergroep blijven gelijk, maar het niveau is een stapje hoger.

De kinderen leren nieuwe woorden en zinnen en breiden zo hun kennis van het thema verder uit. Ze maken kennis met diverse popsongs die passen bij de thema’s. Zo laten we zien dat het Engels dat ze leren ook terugkomt in de wereld die ze kennen; de liedjes die ze thuis horen.

In groep 5 t/m 8 zijn de popsongs de basis van alle lessen. Deze songs kiezen we samen met leerlingen en leerkrachten. Vervolgens bekijken wij welke lesinhoud we aan een song kunnen koppelen: wat kunnen we kinderen leren met deze song en welk taalmateriaal hoort daarbij? Zo worden alle leerdoelen behandeld.

Elk jaar nieuwe songs groep 5-8

We hebben voor groep 5-6 en voor groep 7-8 twee sets met songs die elkaar elk jaar afwisselen. Het ene jaar werk je in groep 7 met de eerste set lessen, het andere jaar werk je in groep 8 met de tweede set van lessen. Hierdoor is onze methode uitstekend te gebruiken in combinatiegroepen. Daarnaast vervangen we elk jaar vijf songs (tien lessen) uit de set door volledig nieuwe songs. Zo blijven we altijd actueel en aansprekend voor zowel leraren als leerlingen!