Identiteit

CBS 't Honk is een eigentijdse open Christelijke basisschool.

"Open" wil zeggen dat iedereen welkom is, die zich kan vinden in onze identiteit.

Bij het vertellen van de Bijbelverhalen streven we ernaar deze zoveel mogelijk te vertalen naar de tijd waarin we leven, door uit te gaan van de belevingswereld van het kind.

Vanuit deze levenshouding werken we met elkaar aan een goede en veilige sfeer. We vinden het belangrijk dat kinderen leren dat iedereen wordt gerespecteerd en geaccepteerd.

Kernwoorden zijn respect, veiligheid, normen en waarden en zelfstandigheid.

'Wij willen de kinderen een open blik mee geven op onze maatschappij.

Vanuit onze identiteit respecteren wij andere levensovertuigingen.