Godsdienstonderwijs

We werken voor godsdienstige vorming met thema's. We hebben hiervoor zelf een doorgaande lijn ontwikkeld.

De projecten worden voorbereid door de godsdienstcommissie die bestaat uit een aantal leerkrachten.

 

 

Vanaf 27 november zijn we gestart met de verhalen van kerst.

We begonnen met het verhaal van Zacharias.

Daarna het verhaal van de engel Gabriël die Maria bezoekt.

Dan gaan Jozef en Maria op weg naar Bethlehem

En we sluiten af met de geboorte van Jezus.