Leren zichtbaar maken

Leren zichtbaar maken betekent dat leerlingen weten wat ze aan het leren zijn. Het leren voor een cijfer of een toets is minder relevant, de leerlingen leren omdat ze weten waar ze naar toe willen en welke volgende stappen daar voor nodig zijn. Daarmee kunnen leerlingen eigenaar zijn van hun leerproces.

 

Op 't Honk willen wij het accent leggen op persoonlijke ontwikkeling van elke leerling, dat is één van redenen waarom wij aan de slag zijn gegaan met leren zichtbaar maken. We zijn gericht op successen en groei van de leerling. Dit doen wij om kinderen voor te bereiden op een leven lang leren, hierbij is leren zichtbaar maken essentieel. Vanuit het onderzoek van John Hattie focussen wij op 4 belangrijkste aspecten die een sterk positief effect hebben op het leren. Deze aspecten zijn: 
- ik kan mij concentreren 
- Ik kan mijzelf verbeteren 
- Ik geef niet op 
- Ik maak fouten
'Leerlingen moeten zelf kunnen aangeven waar zij heengaan, hoe zij ervoor staan en wat hun volgende stap is'. 
'Kijk naar het lesgeven door de ogen van de leerling'.
'Help leerlingen hun eigen leraar te worden'.