Leren zichtbaar maken

Op 't Honk willen wij het accent leggen op persoonlijke successen en leergroei van de leerling. Dat is een belangrijke reden waarom wij aan de slag zijn gegaan met Leren Zichtbaar Maken. 

Leren Zichtbaar Maken (LZM) betekent dat leerlingen weten wat ze aan het leren zijn. Het leren voor een cijfer of een toets is minder relevant. De leerlingen leren voor hun volgende stap.  “Waar ga ik heen?”, “Hoe sta ik er voor?”, “Wat is mijn volgende stap?” Dit doen wij om kinderen voor te bereiden op een leven lang leren. Vanuit het onderzoek van John Hattie focussen wij op 7 belangrijkste kenmerken die een sterk positief effect hebben op het leren. We noemen dit in de praktijk de 7 kenmerken van een goede leerling 

 - ik kan mij concentreren 

- Ik kan mijzelf verbeteren 

- Ik geef niet op 

- Ik maak fouten

- Ik kan samenwerken

- Ik geniet van het leren

- Ik ben nieuwsgierig

  

In de praktijk zien we dit terug in de (leer)taal die we gebruiken in de klas, in ons leerlingvolgsysteem, in het evalueren van onze impact op het leren van onze leerlingen en in onze focus op de “groei-mindset”.