Ondersteuning van leerlingen

Zicht op ontwikkeling en begeleiding

 

Op onze school geven wij les aan veel verschillende leerlingen, we streven ernaar dat alle leerlingen zo optimaal mogelijk, binnen hun eigen mogelijkheden, kunnen ontwikkelen. We houden rekening met hun interesses en achtergrond. Ons onderwijs is erop gericht om zoveel mogelijk leerlingen onderwijs te bieden in hun vertrouwde omgeving en dat aansluit bij hun onderwijsbehoefte. We stemmen ons onderwijs af op de basisbehoefte van elke leerling: relatie, competentie en autonomie; elk kind voelt zich geaccepteerd en hoort erbij. Onze leerkrachten begeleiden de leerlingen bij de ontplooiing van hun talenten. Met behulp van moderne leermiddelen, begeleiden wij ieder kind bij zijn/haar individuele leerproces. Ouders zijn een belangrijke partner bij de zorg aan leerlingen, zij kennen hun kind het beste, het onderwijs op school en de opvoeding thuis vullen elkaar aan en ondersteunen elkaar, handelingsgericht werken!

In het kader van Passend Onderwijs hebben schoolbesturen de plicht om aan elk kind een passend arrangement van onderwijs en zorg aan te bieden. Met het ondersteuningsplan sluiten we ons daarbij aan, hierin wordt beschreven hoe op onze school de leerlingenzorg is georganiseerd.

 

Wij hebben op school twee intern begeleiders.

Annemiek van Uffelen en  Ineke Marinussen