Passend onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs, ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Met ingang van 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs in gegaan. Als school hebben we een schoolondersteuningsprofiel opgesteld, waarin we aan hebben gegeven welke mogelijkheden wij als school bieden. De afgelopen jaren hebben we uitgebreid ervaring opgedaan met het begeleiden van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, waardoor we onze expertise nog verder hebben uitgebreid.

We werken in alle groepen met groepsplannen, waarin voor elk kind de onderwijsbehoeften en specifieke aandachtspunten in kaart zijn gebracht. Tevens hebben we een dyslexieprotocol, en een (hoog)begaafdheidsprotocol. 

In het Ondersteuningsplan hebben we als school beschreven hoe we afstemmen op alle leerlingen op 't Honk. In het schoolondersteuniongsprofiel beschrijven we welke expertise we hebben om kinderen goed te kunnen begeleiden.

In de regio geven we Passend Onderwijs vorm binnen het Samenwerkingsverband Kind op 1 (Oosterschelderegio en Walcheren). Op de website is veel informatie te vinden over aanmeldingsprocedures: Kind op 1

De landelijke sites die de moeite waard zijn: 

Passend onderwijs Rijksoverheid

www.steunpuntpassendonderwijs.nl 

Schoolondersteuningsprofiel

Joy geeft 't Honk een pluim voor passend onderwijs

 

KAPELLE - Cbs 't Honk heeft een pluim gekregen voor het passend onderwijs dat de school biedt. De Kapelse basisschool kreeg de opsteker van tevreden ouders van een kind met het syndroom van Down. De vierjarige Joy Kraak overhandigde dinsdag de oorkonde aan schooldirecteur Margreet Wabeke. Joy heeft het syndroom van Down maar gaat gewoon naar school op 't Honk. En dat tot grote tevredenheid van zowel de jongedame als haar ouders. Joy krijgt tijdens schooluren ook veel hulp. Ik heb zelf nog nooit iets hoeven regelen.

"Joy is nu vierenhalf jaar en in september is ze begonnen op 't Honk", vertelt moeder Bea Kraak. "En al voordat ze er op school zat was ze van harte welkom. We zijn op gesprek geweest en toen had de school al van alles voorbereid en uitgezocht."

Tevreden

Moeder Bea is dan ook zeer tevreden over hoe 't Honk haar dochter passend onderwijs biedt. "Bij een cursus 'leespraat', wat gaat over de manier waarop Joy leert lezen, waren vijf mensen van de school aanwezig. Dat was ook volgens de mensen die de cursus gaven wel erg veel. Joy krijgt tijdens schooluren ook veel hulp. Van de leerkracht, van klassenassistenten of de interne begeleidster bijvoorbeeld. Ik heb zelf nog nooit iets hoeven regelen."

Bea Kraak was (en is) zo tevreden over 't Honk dat zij daar graag wat tegenover wilde stellen. "Ik vroeg me af wat ik nou zelf kon doen." Op Facebook is een community van ouders met een kind met het syndroom van Down. "Eén van de moeders daar wees me op de mogelijkheid van een pluim."

Waardering

Op school viel die pluim uiteraard in goede aarde. Directeur Margreet Wabeke: "Het is toch een blijk van waardering van hoe wij het aanpakken. Wij denken in mogelijkheden. We staan er open voor om kinderen met Down te ontvangen. Middels goede afspraken met de ouders en met zoveel mogelijk ondersteuning hopen we de kinderen zo passend mogelijk onderwijs te geven."

Bij Joy lijkt dat dus te lukken. Als het aan haar moeder ligt, blijft ze er nog lang op school. "Zolang ze er gelukkig is. Ik hoop tot en met groep acht."