Plusklas

Plusgroepen

 

Op onze school wordt op woensdagochtend  lesgegeven aan 4 plusgroepen, te weten:

  • Groep 4
  • Groep 5/ 6
  • Groep 7
  • Groep 8

Deze leerlingen krijgen naast de gewone lessen in de groep extra uitdaging. Dit gebeurt in de vorm van het (samen)werken aan projecten uit de ‘Pittige Plustorens’, het formuleren van ( onderzoeks)vragen, waarna de leerlingen zelf op zoek gaan naar het antwoord, (samen)werken aan opdrachten uit ‘Vooruit’, leerstof voor begaafde leerlingen.

Het doel van het werken in deze plusgroepen is dat deze leerlingen, naast het contact met gelijkgestemden, ook leren om:

  • door te zetten
  • samen te werken / te luisteren naar elkaars argumenten / om te gaan met kritiek
  • te leren plannen
  • creativiteit te gebruiken in het uitvoeren van de opdrachten
  • te presenteren aan de plusgroep of een andere groep in de school

Elk project wordt afgesloten met een reflectie: ‘Wat heb ik ervan geleerd, wat ga ik een volgende keer anders/ beter doen?’

 

U kunt hier de najaarsnieuwsbrief lezen van de plusgroep.