Plusklas

Plusgroepen

 Er zijn kinderen die meer uitdaging nodig hebben dan het standaard onderwijsaanbod in de klas. Voor deze leerlingen hebben wij, naast het reguliere aanbod ook een Plusgroep.

Op onze school wordt iedere woensdag, samen met leerlingen van De Moolhoek  les gegeven aan 4 plusgroepen, te weten:
- Groep 4

- Groep 5

- Groep 6

- Groep 7/8

De plusgroep wordt begeleid door juf Annemiek Bos

 

 

Onze Plusgroep bestaat uit 2 onderdelen:
Deel 1:
Iedere woensdag komen kinderen in groepjes bij elkaar en werken aan een opdracht uit o.a.de Pittige Plustorens, filosoferen, praten over een groeiende of vastzittende mindset, leren over denkstijlen, maken hogere orde denkopdrachten, werken aan een groot project of spelen pittige spelletjes met elkaar.

Deel 2:

Naast het, op woensdag bij elkaar komen, hebben de kinderen ook een plusmap.
Hier zit een diversiteit aan materialen in waar de kinderen gedurende de gehele
week in de klas aan werken. Je bent natuurlijk niet alleen op woensdag een
plusleerling! Gedurende de hele week compacten de kinderen het basiswerk in de
klas en werken daarnaast in hun “plusmap”. Kinderen maken dus niet al het
reguliere werk in de klas. De leerkracht bepaalt, samen met de leerling welke
leerstof ze compacten zodat er voldoende tijd overblijft om de extra uitdaging aan te
gaan!


Het werk in de plusmap is niet vrijblijvend. De kinderen leren doorzetten om hun
geplande werk binnen de gestelde tijd af te krijgen. Op deze manier ontwikkelen ze
het vermogen tot organiseren, plannen en uitvoeren.