Plusklas

Plusgroepen

 Er zijn kinderen die meer uitdaging nodig hebben dan het standaard onderwijsaanbod in de klas. Voor deze leerlingen hebben wij, naast het reguliere aanbod ook een Plusgroep.

Op onze school wordt op woensdagochtend, samen met leerlingen van De Moolhoek  les gegeven aan 3 plusgroepen, te weten:
- Groep 4/5
- Groep 6/7
- Groep 8

De plusgroep wordt begeleid door juf Annemiek Bos (‘t Honk) en juf Saskia van Waterschoot (De Moolhoek)

 

 

Onze Plusgroep bestaat uit 2 onderdelen:
Deel 1:
Iedere woensdag komen kinderen in groepjes bij elkaar en werken aan een opdracht uit o.a.de Pittige Plustorens, filosoferen, praten over een groeiende of vastzittende mindset, leren over denkstijlen, maken hogere orde denkopdrachten, werken aan een groot project of spelen pittige spelletjes met elkaar.

Deel 2:
Naast het, op woensdag bij elkaar komen, hebben de kinderen ook een plusmap. Hier zit een diversiteit aan materialen in waar de kinderen gedurende de gehele week in de klas aan werken. Je bent natuurlijk niet alleen op woensdag een plusleerling! Gedurende de hele week compacten de kinderen het basiswerk in de klas en werken daarnaast uit hun “plusmap”  waarin voor groep 8 een groot project “leren leren” zit en voor groep 7 een “brein” project. Kinderen maken dus niet al het reguliere werk in de klas. De leerkracht bepaalt, samen met de leerling welke leerstof ze compacten zodat er voldoende tijd overblijft om de extra uitdaging aan te gaan!

Het werk in de plusmap is niet vrijblijvend. De kinderen leren doorzetten om hun geplande werk binnen de gestelde tijd af te krijgen. Op deze manier ontwikkelen ze het vermogen tot organiseren, plannen en uitvoeren.

Een aantal zaken waar we het schooljaar 2019-2020 mee gestart zijn:

Groep4/5 werkt aan het project “Mijn Wereld”. Daarnaast krijgen ze een diversiteit aan materialen in hun plusmap.

Groep 6/7 heeft uitgezocht welke denkstijlen er het beste bij hen passen en gaan deze gebruiken bij het maken van kleine opdrachten uit het vooruitwerklabboek.

Groep 7/8 heeft nieuw materiaal in de map zitten: Zoek Het Even Lekker Zelf Uit! Als je alle eerste letters door elkaar husselt, heb je de nieuwe werkvorm: HUZZEL.
Dit zijn 50 uitdagende opdrachten waarbij de kinderen leren plannen;

Groep 8 is gestart met Ni Hao kids.  We leren over China en leren Chinees te spreken. 

Sinds een jaar werken we steeds vaker met Google Classroom. Hier zijn documenten als naslag te vinden, maar ook opdrachten en toetsen staan hierin.

In de hogere groepen gaan we verder met het formeel leren waarbij je echt moeite moet doen om de kennis/vaardigheid je eigen te maken.