Aanmelden nieuwe leerling

Op de dag dat uw kind 5 jaar wordt, is het in Nederland leerplichtig. We zijn het echter zo gewend dat kinderen vanaf hun vierde verjaardag naar school gaan. Uiteraard gaan er aan deze eerste schooldag een aantal zaken vooraf.

 

In het tweede of derde levensjaar van uw kind kunt u contact opnemen met Margreet Wabeke, de directeur van onze school. Tijdens een kennismakingsgesprek zal zij u vertellen wat u van onze school mag verwachten. Tijdens dit gesprek krijgt u onder andere een inschrijfformulier mee. Wanneer u dit formulier heeft ingevuld en ingeleverd, volgt er een intakegesprek met de groepsleerkracht. Dit vindt ongeveer 6 weken voordat uw kind vier jaar wordt plaats. Er worden dan zaken besproken als de ontwikkeling van het kind maar ook praktisch afspraken gemaakt over de start. In Kapelle  is er de gelegenheid om een aantal dagdelen op school te komen, zodat uw kind alvast kan wennen aan het naar school gaan.

 

U kunt het inschrijfformulier ook hier downloaden.