(Sociale) veiligheid

Eén van onze kernwaarden is de veilige sfeer. We doen er als school alles aan om dit voor ieder kind te realiseren.

Ieder dag begroeten we ieder kind persoonlijk zodat het kiind zich welkom voelt want ieder kind wordt 'gezien'. 

We hebben een zelfontwikkeld programma voor sociale veiligheid dat we 'Beleid sociaal-emotioneel leren' noemen. Door dit programma werken we o.a. aan de sociale veiligheid maar dit omvat veel meer dan alleen maar dat.

We starten het schooljaar met de zgn. 'Gouden weken' waarin we in iedere groep afspraken maken hoe over de omgang met elkaar voor het nieuwe schooljaar.

We werken met coöperatieve werkvormen waarbij alle kinderen met elkaar moeten samenwerken. Ze kunnen hierbij vriendjes kiezen maar worden ook willekeurig gekoppeld aan andere kinderen.

We werken met de methode 'Kwink' om het sociaal leren structureel aan te beiden in alle groepen zodat er een doorgaande lijn is.

We monitoren de sociakle veiligheid jaarlijks in de groepen 6, 7 en 8 met een enquete vai Vensters PO. De gegevens worden geanalyseerd en worden ook uitgewisseld met de onderwijsinspectie.

Om het jaar houden we een tevredenheidsmeting waarbij alle kinderen van groep 5 t/m 8 worden bevraagd op hun veiligheidsbeleving.

Een antipestprotocol hanteren we als er signalen van pesten zijn. Hierin staan alle stappen die we moeten doorlopen. Maar onze voorkeur heeft preventeif werken waardoor het protocol niet veel wordt gebruikt.