Verkeersveilige school

Kinderen vormen een kwetsbare groep in het verkeer. Jaarlijks zijn in Nederland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen. 
Kinderen moeten daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen. Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er een keurmerk in het leven geroepen. Het Verkeersveiligheids Label met het beeldmerk Seef de Zebra toont aan dat een school zich inzet voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de school. Dit label heeft 't Honk in zijn bezit en we zetten ons ervoor in dit label natuurlijk te behouden.

We organiseren naast de gewone lessen 'verkeer' o.a. een fietscontrole aan het begin van de winter, we gaan volgens vaste afspraken met kinderen op de fiets op pad en halen diverse praktijklessen in de school zoals een les over de dode hoek van vrachtauto's.

Ook dragen alle kinderen een fietshelm als we met de groep op de fiets weggaan.