Schooltijden

Nieuwe schooltijden voor 't Honk! Met ingang van het schooljaar 2016-2017 zijn we gestart  met het "vijf-gelijke-dagen model". Alle leerlingen hebben dan 5 dagen les van 8.30 tot 14.00 uur. Voor de argumenten voor dit model zie het volgende nieuwsbericht.

 

 De kinderen eten tussen de middag samen met de leerkracht.