Communicatie

‘t  Honk is een open school en de leerkrachten zijn bereid vragen te beantwoorden of zaken toe te lichten. U kunt ervan op aan dat wij, indien wij zorgen hebben of vragen hebben op welk gebied dan ook, wij contact met u zullen opnemen. Een goed en open contact vinden wij op ’t Honk belangrijk. Naast deze informele communicatie  zijn er ook gestructureerde communicatie momenten. Aan hetbegin van het schooljaar is er een startgesprek met kind en ouder(s) waarin besproken wordt wat het kind nodig heeft voor een fijn jaar. Op andere geplande momenten wordt de ontwikkeling van de leerling besproken met de ouders / verzorgers. Dit gebeurt twee keer per jaar nadat het portfolio is meegegeven. Ook zijn er twee keer per jaar gesprekken met de leerling zelf. We vinden  het belangrijk de leerling zelf te betrekken bij  het eigen leerproces, hiervoor doelen te stellen en met de leerling te spreken over de  sociaal emotionele ontwikkeling.

Voor overige contacten is een communicatieprotocol opgesteld. U kunt dat vinden op de website bij “Downloads”.