Huiswerk

Vanaf groep 5 krijgen leerlingen huiswerk mee. Dit om een goede voorbereiding naar het voortgezet onderwijs te bieden. Op de informatieavond aan het begin van het schooljaar krijgt u te horen wat het huiswerk voor het leerjaar van uw kind inhoudt. Ook hoort u dan wat wij hierin van u als ouders verwachten.