Informatieavond

Dit jaar is er alleen een informatieavond voor de ouders van groep 8. Ieder jaar is speciaal, maar groep 8 is natuurlijk bijzonder vanwege de afronding van de basisschool en de voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Deze avond wordt gehouden op dinsdag 17 september en begint om 19.30 uur.

Samen met de MedezeggenschapsRaad organiseert de school ieder jaar ook een informatieavond die voor alle ouders is bedoeld. Hiervoor ontvangt u nog een uitnodiging.