Klankbordgroep

Op onze school bestaat de klankbordgroep uit ongeveer 10 personen:
namens de ouders:
Edwin Ganzeman
Gijsbert Landegent
Sanja Landsbergen
Mark Paul
Ronald Dekker
Arjan Bijl
Bram Deij
namens het team/directie:
Margreet Wabeke
Addy Smallegange
Elsbeth van der Meer
Märylein van Liere
De leden van de klankbordgroep kunnen de directie/MR-leden gevraagd en ongevraagd adviseren over allerlei ‘schoolse onderwerpen’; welke zaken gaan goed, wat kan er verbeterd worden, welke verwachtingen zijn er ten aanzien van de school?
De klankbordgroep kan geen besluiten nemen, maar de adviezen uit de klankbordgroep kunnen wel worden meegewogen in het besluitvormingsproces van het team, de medezeggenschapsraad en de directie.
De oudergeleding is er namens alle ouders, dus spreek deze ouders gerust aan, mocht er iets zijn waar u mee zit m.b.t. zaken die te maken hebben met school. Natuurlijk kunt u ook altijd bij de directie (Margreet Wabeke) terecht: honk@alberoscholen.nl