Klankbordgroep

Op onze school bestaat de klankbordgroep uit 11 personen:
namens de ouders:
Bram Deij
Wouter Vroonland
Linda van Boven
Marjorie Meiboom
Pepijn van den Anker
Wouter Kakebeeke
Leo van Dillen
namens het team/directie:
Margreet Wabeke
Märylein van Liere
Wanda den Hartog
De leden van de klankbordgroep kunnen de directie/MR-leden gevraagd en ongevraagd adviseren over allerlei ‘schoolse onderwerpen’; welke zaken gaan goed, wat kan er verbeterd worden, welke verwachtingen zijn er ten aanzien van de school?
De klankbordgroep kan geen besluiten nemen, maar de adviezen uit de klankbordgroep kunnen wel worden meegewogen in het besluitvormingsproces van het team, de medezeggenschapsraad en de directie.
De oudergeleding is er namens alle ouders, dus spreek deze ouders gerust aan, mocht er iets zijn waar u mee zit m.b.t. zaken die te maken hebben met school. Natuurlijk kunt u ook altijd bij de directie (Margreet Wabeke) terecht: honk@alberoscholen.nl