Portfolio

Alle leerlingen krijgen vanaf groep 1 een portfolio. Dit portfolio wordt gevuld met werk waar het kind zelf trots op is. In het portfolio worden naast werk van de leerling ook de ontwikkelingslijnen van de niet methode toetsen opgenomen en de doelen die de leerkracht in samenwerking met de leerling opstelt.  In groep 1/2 ontvangt u naast het portfolio een overzicht van KIJK!, dit is een weergave van de ontwikkeling van de leerling per ontwikkelingsgebied.

Daarnaast heeft u constant zicht op  de toetsen die worden afgenomen. Dit kunt u volgen door middel van het online ouderportaal. U ontvangt hiervoor een persoonlijke inlogcode.