Schoolreis en Schoolkamp

Jaarlijks gaan we met de groepen 1 t/m 7 op schoolreis, groep 8 gaat op schoolkamp. De kosten komen voor rekening van de ouders. In de eerste nieuwsbrief van het schooljaar staat een kostenindicatie. Deze kosten mogen echter nooit een belemmering zijn. Ieder kind mag mee. Zijn de kostenvoor jullie een probleem neem dan gerust contact op de met directie. Samen wordt er dan naar een oplossing gezocht.