Schooltijden

Sinds schooljaar 2016-2017 zijn we gestart met het het "vijf-gelijke-dagen model".

Alle leerlingen hebben dan 5 dagen les van 8.30 tot 14.00 uur.

 

Na een zorgvuldig traject van 1,5 jaar was het gehele team, de hele MR en het overgrote deel van de ouders van 't Honk voorstander van het 'vijf-gelijke-dagen model'.